„Psalmoterapia” – książka, która pozwoli Ci odnaleźć spokój w trudnych chwilach.

Ta niezwykła książka to połączenie pychologii i duchowości. Autor przedstawia psalmy biblijne jako skuteczne narzędzie terapeutyczne, które pomaga w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i duchowymi.

Z tym kuponem rabatowym: AAAAA, książkę zamówisz taniej – w sklepie wydawcy!

Produkt

6

3 części + 3 aneksy

150

cudownych recept

2722

osób zaangażowanych we wspólnotę psalmoterapii (1W1)

Czy książka "Psalmoterapia" jest dla mnie?

  • Czy odczuwasz ciągłe napięcie i stres?
  • Czy czujesz się zagubiony i szukasz sposobu na poprawę swojego samopoczucia?
  • Szukasz lekarstwa na dolegliwości swojego serca?
  • Wróć do Księgi Psalmów – to wyjątkowe modlitwy, które od tysięcy lat poruszają i przemieniają ludzkie serca.
  • Znajdziesz w nich mądrość, autentyzm, nadzieję, piękno oraz siłę, które stają się udziałem tego, kto je czyta.
  • Czytając ją zyskasz drogowskaz, jak z pomocą łaski Bożej możesz wejść na drogę odnowy życia duchowego.

ŻYWE ŚWIADECTWO:

„Psalmy są dla mnie lekiem dla duszy i ciała. Modląc się, uświadamiam sobie, co dzieje się w moim wnętrzu, i niejednokrotnie odkrywam wskazówki, jak radzić sobie ze swoim smutkiem, lękiem, bólem, poczuciem winy, osamotnieniem […]. Elżbieta”. (Fragment książki).

Autor – br. Piotr Kwiatek

Produkt

Autor, oprócz tego, że jest kapłanem w zakonie kapucynów, ma też doktorat z psychologii, kształcił się w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, specjalizuje się w nurcie psychologii pozytywnej. Jest autorem kilku książek z zakresu tej dziedziny, prowadzi też własną stronę (www.piotrkwiatek.com).

Co znajdziesz w książce „Psalmoterapia”?

RECENZJA:

Pierwsza część książki mówi o tym, skąd bierze się skuteczność tekstów, do modlitwy którymi zostaje zaproszony czytelnik. […] Potem znajdziemy rozdział o tym, jak psałterz przystaje do ludzkiej natury, a następnie ten przedstawiający dzieło 1W1: jego charakter, formę i powody, dla których ma tak wielki i pozytywny wpływ na swoich uczestników.

W drugiej części o. Kwiatek omawia cztery typy psalmów. Zaczyna od tych ufności, które pozwalają spokojnie wtulić się w ramiona Boga. […] Tu autor pokazuje, jak wykorzystać psalmy do radzenia sobie z gniewem, złością, wściekłością – emocjami tyleż potencjalnie destrukcyjnymi, co wyklętymi ze współczesnej rzeczywistości społecznej. […]

Ostatnią grupą są psalmy uwielbienia. Według autora książki są one szkołą wdzięczności, a ta z psychologicznego punktu widzenia jest niesłychanie dobroczynna dla naszej psychiki.

Elżbieta Wiater, dziennikarka, historyk i teolog

WYWIAD

OPINIE:

Modlitwa psalmami nie tylko wpływa na nasz rozwój duchowy, ale także na sferę relacyjną. Kiedy wzrastamy w wierze, zmienia się również nasze zachowanie i stosunek do drugiego człowieka. Patrzymy na niego bardziej ufnie, przyjaźnie, z miłością, co za tym idzie cała nasza codzienność nabiera zupełnie innych barw.

Jagoda Kwiecień, blog www.jagoopeppermint.pl, RECENZJA

Wydawca o książce

Produkt

Książka “Psalmoterapia” to żywe świadectwo ponownego rozmiłowania się w modlitwie słowem Bożym!

Autor książki opisał różne sposoby czerpania z bogactwa psalmów, które sprawdził w praktyce. Dzięki nim poznasz terapeutyczną moc Psalmów i wykorzystasz ją w swoim życiu.

Z tym kuponem rabatowym: AAAAAksiążkę zamówisz taniej – w sklepie wydawcy!

REKOMENDACJA:

Jedną z mocnych stron książki jest jej praktyczność – Piotr Kwiatek przedstawia liczne przykłady zastosowania psalmoterapii w różnych przypadkach i sytuacjach, co pozwala czytelnikom na lepsze zrozumienie i zastosowanie tej metody w praktyce. Ponadto, styl pisania autora jest prosty i klarowny, co czyni lekturę „Psalmoterapii” przyjemną i łatwą do zrozumienia.
ChatGPT3 – Open AI

Książka z bliska

Produkt
Produkt
Produkt

Z tym kuponem rabatowym: AAAAA, książkę zamówisz taniej – w sklepie wydawcy!

facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close arrow-v1 arrow-v2 arrow-v3 arrow-v4 arrow-v5 arrow-v5 contrast letter shopping-cart